Дължина 8 км. Започва от сградата на ЗММ в Златоград, преминава по открит селскостопански път, стига до вила „Белотекс“, след което продължава към село Старцево и стига до тракийското светилище „Белите камъни“. В участък преди връх „Св. Неделя“ се слива с екопътека. Пътят е със средна ширина 2 метра.

Монтирани са дървени пейки,указателни табели, стълбове със стрелки и съдове за отпадъци. Поставен  е навес в местността „Белото камене“, и е изградено огнище (барбекю).